Yleiset ehdot

Yleiset ehdot – BusPay hintalaskin

BusPay Oy:n (Y-tunnus 2768739-1) palveluissa noudatetaan aina Suomen lakia ja tässä esitettyjä ehtoja. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin BusPay:n käyttäjälle tuottamiin tuotteisiin ja palveluihin.

Käyttäjä hyväksyy ehdot käyttäessään BusPay Oy:n palveluja, kuten BusPay hintalaskin -palvelua tai rekisteröityessään muiden BusPay Oy:n internetpohjaisten palvelujen käyttäjäksi.

tilausajolaskuri.fi verkkosivusto

tilausajolaskuri.fi on palvelu, jonka kautta Asiakas voi tehdä tarjouspyynnön tai tilata tilausajon palvelua käyttävältä Liikennöitsijältä (Hyvinkään Liikenne Oy).

Asiakas

Asiakas voi tehdä palvelun kautta tarjouspyyntöjä palvelua käyttävälle Liikennöitsijälle. Asiakas hallinnoi tarjouspyyntöjään omilla tunnuksillaan verkkosivuston kautta.

Rekisteröitynyt käyttäjä (Asiakas tai Liikennöitsijä) vastaa itse virheellisten, tulkinnanvaraisten tai puutteellisten tietojen aiheuttamista mahdollisista vahingoista.

Liikennöitsijä

Liikennöitsijä voi palvelun kautta tehdä tilausajotarjouksia Asiakkaalle. Liikennöitsijä hallinnoi tarjouksiaan omilla tunnuksillaan verkkosivuston kautta. Liikennöitsijä saa uusista sekä hyväksytyistä tarjouksista ilmoituksen rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Liikennöitsijä vastaa omasta palvelustaan.

Sopimussuhde

BusPay Oy toimii ainoastaan tarjouksia välittävänä operaattorina. Asiakkaan ja BusPay Oy:n välille ei synny sopimussuhdetta, eikä se hoida yhteyspyyntöjä Asiakkaan ja Bussiyrityksen välillä.

Verkkopalvelun kautta tehdyistä tarjouspyynnöistä ei automaattisesti muodostu sopimussuhdetta Asiakkaan ja Liikennöitsijän välille. Liikennöitsijä ja Asiakas tekevät sopimuksen erikseen. Liikennöitsijä myös laskuttaa Asiakkaan itsenäisesti. 

BusPay Oy:n ja Liikennöitsijän välillä vallitsee sopimussuhde, jossa BusPay Oy toimii palveluntarjoajana.

Hinnoittelu ja tarjoukset

Tilausajotarjouksien sisällöstä, hinnoittelusta ja voimassa olosta vastaa tarjouksen tekevä Liikennöitsijä.

Liikennöitsijän tulee ilmoittaa hinta Asiakkaalle arvonlisäveroineen.

Palvelussa kerättävät henkilö- ja muut tiedot

BusPay Oy:n tuottamissa palveluissa kerätään rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä käyttäjätietoja, mukaan lukien sähköpostiosoitetieto, joita voidaan käyttää palvelun kehittämiseksi ja parantamiseksi, tilastoimiseksi, markkinointiin ja palvelun käyttämisen helpottamiseksi. Tietoja käytetään Suomen lain puitteissa ja kerättäviin rekisteröintitietoihin voi tutustua Tietosuojaselosteessa, joka löytyy osoitteesta www.buspay.fi

Buspay vastaa palvelun teknisestä toiminnasta ja korjaa mahdolliset vikatilanteet mahdollisimman pian vian havaittuaan. BusPay Oy ei vastaa siitä riippumattomista vioista johtuvista ongelmista tai haitoista, kuten huonolaatuisen tai puuttuvan verkkoyhteyden aiheuttamista palvelun keskeytymisestä tai tietojen katoamisesta.

Vikatilanteet

BusPay Oy vastaa sivuston teknisestä toiminnasta ja korjaa sivuston mahdolliset vikatilanteet mahdollisimman pian vian havaittuaan.

BusPay Oy ei vastaa Asiakkaan tai Liikennöitsijän virheellisestä toiminnasta johtuvista vioista eikä kolmansien osapuolien palvelujen toimimattomuudesta.

BusPay Oy:lla on oikeus keskeyttää sivuston toiminta päivitystöiden tai muun teknisen syyn perusteella. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.